Page banner

Thời gian mở cửa

Triển lãm Vietnam ICTCOMM sẽ diễn ra từ

Ngày 06 - 08/6/2024 tại SECC
Mở cửa hàng ngày: 09:00 - 17:30

LƯU Ý: 
1. Triển lãm chỉ dành cho khách thương mại
2. Mặc trang phục công sở hoặc trang phục lịch sự (không mặc quần ngắn, đi dép hoặc sỏ ngón)
3. Triển lãm KHÔNG dành cho người dưới 16 tuổi
4. Ban tổ chức có thể đề nghị từ chối không cho Quý vị tham gia nếu không đủ điều kiện trên