Page banner

Thời gian mở cửa

Triển lãm Vietnam ICTCOMM diễn ra từ

Ngày 09 - 11/6/2022 tại SECC
Mở cửa hàng ngày: 09:00 - 17:30

Ngày 09 - 30/6/2022 Online

LƯU Ý: 
1. Triển lãm chỉ dành cho khách thương mại
2. Mặc trang phục công sở hoặc trang phục lịch sự (không mặc quần ngắn, đi dép hoặc sỏ ngón)
3. Triển lãm KHÔNG dành cho người dưới 15 tuổi
4. Ban tổ chức có thể đề nghị từ chối không cho Quý vị tham gia nếu không đủ điều kiện trên