Visitor Registration Form

Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị đối với Vietnam ICT COMM 2020. Vui lòng điền thông tin của Quý vị vào Đơn đăng kí bên dưới để đăng ký tham quan miễn phí.

Giờ mở cửa:

  • 11/6/2020: 09:00 – 17:00
  • 12/6/2020: 09:00 – 17:00
  • 13/6/2020: 09:00 – 15:00

VISITOR REGISTRATION FORM

For any enquiries about Visitor Registration Form, please fill in this form below:


Purpose of visit:

Business category: *

What other product(s) are you interested to source:


How did you hear about Vietnam ICT COMM? *