Exhibition Schedule

PROGRAM AGENDA

Ngày Thời gian Nội dung Địa Điểm
07/06/2018

9:30 – 10:00

Đón tiếp khách mời

Sảnh chính

10:00 – 10:15

Biểu diễn Khai mạc           

10:15 – 10:30

Giới thiệu sự kiện và khách VIP   

10:30 – 10:45

Diễn văn Khai mạc

10:45 – 11:00

Phát biểu của đại diện:
- Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông
- Lãnh đạo Bộ Khoa học & Công nghệ
- Lãnh đạo Bộ Công Thương
- Lãnh đạo UBND thành phố HCM.

11:00 –11:15

Nghi thức cắt băng

 

11:30

Kết thúc và tham quan hội chợ

 

10:30 -17:00

Kết nối Giao thương: Tạo ra các cơ hội liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài cùng với các khách mua hàng để thúc đẩy ký kết các hợp đồng và thỏa thuận kinh tế.

Thực hiện: Jubilia – Singapore

Khu Giao thương

10:30 -12:30

Hội thảo 1: Giải pháp Công nghệ thống trị năm 2018

Chủ trì: Bộ Thông tin Truyền thông - Hiệp Hội Internet Việt nam (VIA)

Thảo luận tại Hội trường

Phòng
Hội thảo

14:00 –17:00

Hội thảo 2: Di động 5G và Giải pháp triển khai các dịch vụ trực tuyến

Chủ trì: Bộ Thông tin Truyền thông - Hiệp hội Tin học Việt Nam (VAIP )

Thảo luận tại Hội trường

Phòng

Hội thảo