Search by Products

Xtend Technologies Pte Ltd.

No. of Products: 4     Stand Number: H26

Product Name: Xtend Voice Logger - Analog/Digital/IP Call Recorder


Xtend Technologies Pte Ltd.

No. of Products: 4     Stand Number: H26

Product Name: Call Center Solutions


Xtend Technologies Pte Ltd.

No. of Products: 4     Stand Number: H26

Product Name: IVR Toolkit - Rapid Voice Application Development


Xtend Technologies Pte Ltd.

No. of Products: 4     Stand Number: H26

Product Name: Call Billing System - Telecom Expense Management


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Công Nghệ HD

No. of Products: 9     Stand Number: H1 - 4

Product Name: rulo quấn cáp (các loại cáp quang, cáp đồng trục, cáp điện, cáp tín hiệu...)


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Công Nghệ HD

No. of Products: 9     Stand Number: H1 - 4

Product Name: Bộ gá ăng ten và bộ gá RRU