Page banner

Tìm Theo Nhà Triển Lãm

MEDICISOFTf (Easy AI)

Số sản phẩm: 3     Gian hàng số: H7-16

Tạo ra các giải pháp dựa trên IoT để tăng cường an toàn thiên tai trong nước và mở rộng thị trường toàn cầu. Chứng minh tính hiệu quả của AI với các kế hoạch phòng chống thiên tai tùy chỉnh cho nhu cầu quốc gia và doanh nghiệp.

MarkLand Technology Limited

Số sản phẩm: 3     Gian hàng số: E22

Công ty TNHH Công nghệ MarkLand được thành lập tại Hồng Kông vào năm 2009. Sản phẩm kinh doanh chính bao gồm: thiết bị đọc-ghi thẻ thông minh, ứng dụng RFID/NFC, thiết bị nhận dạng thẻ ID, thiết bị nhận dạng sinh trắc học và thiết bị quản lý an ninh vật lý; tập đoàn tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, những ý...